Videoconferenties

CONFRATERNITAS
Sancti Yvonis
*
CONFRATERS
*
FRATELLI TUTTI

 

De huidige Confraternitas organiseert normaliter jaarlijkse voordrachten. Deze werden door verschillende sprekers gebracht over afwisselende actuele onderwerpen. Zo had de confraternitas de laatste 40 jaar alle Belgische kardinalen en een aantal Vlaamse bisschoppen als spreker, maar eveneens Stafhouder Jacques Dierckx, Prof. Rik Torfs, Professor Urbain Vermeulen, Prof. Marcel Storme, Mevrouw Hilde Kieboom, Minister Steven Van Ackere, Prof. Dr. Luc De Fleurquin en Prof. Thomas Hertog.

Door de actuele coronamaatregelen zijn deze voordrachten, evenals de andere activiteiten van de Confraternitas niet doorgegaan in 2020 en 2021.

Om toch een zekere continuïteit te behouden en een zeker contact met de CONFRATERS hebben we de link gemaakt tussen Confraternitas – Confraters en “Fratelli Tutti”, de encycliek van Paus Franciscus uit 2020 over de “broederlijkheid”, geschreven bij de uitbraak van de pandemie en geïnspireerd – zoals de H. Ivo – door de H. Franciscus van Assisi.

Broederlijkheid is een universeel ideaal: “Ziehier een schitterend geheim dat ons laat zien hoe wij kunnen dromen en van ons leven een wonderlijk avontuur kunnen maken. Niemand kan het leven aan in zijn eentje … Wij hebben nood aan een gemeenschap die ons ondersteunt en helpt, waarin we elkaar kunnen helpen om vooruit te blijven kijken. Hoe belangrijk is het om samen te dromen” (uit de toespraak van Paus Franciscus op de Oecumenische en Interreligieuze jongerenontmoeting Skopje – Noord Macedonië 7 mei 2019).

*

Als vervanging van de conferentie hebben wij aan 8 mogelijke sprekers voor de Confraternitas gevraagd om elke één hoofdstuk van de encycliek te belichten of aan de hand van dit ene hoofdstuk zelf gedachten te ontwikkelen die, voort borduren of dromen op de golven van de encycliek.

De onderwerpen zullen in acht videoconferenties van telkens een 15-tal minuten behandeld worden.

FRATELLI TUTTI

Hoofstuk 1: Donkere wolken boven een gesloten wereld – namens de Antwerpse Balie door Stafhouder Marco SCHOUPS en Meester Jo DE MEESTER.

Hoofdstuk 2: Een vreemdeling op de weg – door Prof. Dr. Baron Marc BOSSUYT, emeritus voorzitter van het Grondwettelijk Hof, emeritus hoogleraar aan de UA

Hoofdstuk 3: Een open wereld bedenken en ontwikkelen – door Prof. Dr. Charlotte DECLERCK, U Hasselt

Hoofdstuk 4: Een hart dat openstaat voor de hele wereld – door Prof. Dr. Alain Laurent VERBEKE, KU Leuven

Hoofdstuk 5: Een betere politiek – door de heer Sammy MAHDI Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Hoofdstuk 6: Dialoog en vriendschap in de samenleving – door Mgr. Johan BONNY, Bisschop van Antwerpen

Hoofdstuk 7: Wegen naar hernieuwde ontmoeting – door Prof. Dr. Marc VERVENNE, ererector van de KU Leuven

Hoofdstuk 8: Godsdiensten in dienst van broederlijkheid in de wereld – door Kan. Dr. Bruno AERTS, vicaris-generaal van het bisdom Antwerpen en moderator van de Confraternitas Sti Yvonis

*

De sprekers hebben hun volledige vrijheid. Ze werden enkel verzocht een aanknoping met het hoofd target="_blank"stuk te gebruiken of te vinden. Meer niet. Uiteindelijk kan broederlijkheid uitbouwen, lokaal of universeel, alleen door geesten die vrij zijn én openstaan voor authentieke ontmoetingen (Encycliek, randnr. 50)

De bedoeling is dat de luisteraar naast het luisteren naar de conferenties ook de encycliek zelf leest. Van encyclieken kennen we vaak alleen maar de titel en denken we - van horen zeggen - te weten wat erin staat. Beter is het zelf een te lezen. De volledige tekst van de encycliek, in het Nederlands, kan men vinden via volgende link: > Tekst encycliek Fratelli Tutti.
Men kan een gedrukte uitgave ook bestellen bij LICAP Halewijn, Guimardstraat, 1 te 1040 Brussel

De videoconferenties zullen verspreid worden ten laatste in de tweede helft van de maand juni 2021 via KERKNET Antwerpen enerzijds en via de website van de Confraternitas www.confraternitas.be

Beide websites zijn vrij toegankelijk.

Wie lid wil worden van de Confraternitas kan dit doen via het contactformulier op de website. Confraternitas staat open voor advocaten, magistraten, notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Uiteraard kunnen sympathisanten ook via de vrij toegankelijke websites de conferentie volgen.

In de jaren zonder vieringen, misschien toch een feestelijke gebeurtenis en een modern accent in de aanloop naar onze vierhonderdste verjaardag.

Hopelijk kunnen we met deze acht conferenties nieuwe accenten leggen op de confraternitas, op de confraternaliteit, de confraters, broederlijkheid en gebruiken wij zo de ruimte die ons gegeven wordt en die we nodig hebben voor medeverantwoordelijkheid bij het creëren en invoeren van nieuwe processen en veranderingen.

Namens de Confraternitas Sancti Yvonis (1630 – 2020)

Alois VAN DEN BOSSCHE
Erehoofdman
Bruno AERTS
moderator
Eric HOOFT
Hoofdman