Predikanten

Misvieringen Feestdag H.Yvo
1936Mgr. Carton de Wiart
1937Prof. Dr. Darquennes, s.j.
1957Prof. Dr. De Clercq, s .j.
1958Kardinaal Suenens
1959E.P. Van De Walle
1960Z.E.H. Deken J. De Vooght
1961Z.E.H. Kannunik De Strycker
1962Mgr. J. Daem, bisschop van Antwerpen
1963Z.E.H. Kannunik Dondeyne
1964E.P. Dr. Wildiers
1965E.H. Prof. Dr. C. Van Gestel, o.p.
1966E.H. Mertens, pastoor Kerk Sint-Jacob
1967E.P. Prof. Dr. K. Van Isacker, s.j.
1968E.P. L. Arts, s.j.
1969E.P. De Fleurquin, o.p.
1970E.P. Aelvoet, witte paters van Afrika
1971E.P. M. Rombaut, o.s.c.
1972E.P. Prof. Dr. Dhanis, s.j., rector UFSIA
1973E.P. Prof. Dr. Dhanis, s.j., rector UFSIA
1974E.P. Prof. Dr. Van Neste, s.j., decaan rechten UFSIA
1975E.P. Prof. Dr. H.Arts, s.j.
1976E.P. Dom J.Vertongen, o.s.b.
1977E.P. F. De Voghelaere, prior der Dominikanen Antwerpen
1978E.H. Deken O.Hamels
1979E.H. C.Eykens, vic-generaal bisdom Antwerpen
1980Mgr. P. Vandenberghe, bisschop van Antwerpen
1981E.H. W. Flamey, prior Dominikanen Antwerpen
1982E.H. Prof.Dr. E.Van Waelderen
1983E.H. Kannunik M.Van Bosstraeten

Vanaf 1985 werd jaarlijks bij gelegenheid van de misviering rond de feestdag van de H. Yvo de homilie gehouden door de moderator van de Confraternitas, resp. E.H. C.EYKENS, vicaris-generaal-officiaal van het bisdom Antwerpen en E.H. J.VAN DEN WIJNGAERT, officiaal van het Bisdom Antwerpen.

Sedert 1984 werd telkens een gastspreker uitgenodigd voor de jaarlijkse vastenconferentie.